Pedagogstockholmblogg.se

Tips på bra Föreläsare inom lärande och pedagogik

Om du vill öka dina kunskaper inom pedagogik och lärande finns det nyttiga verktyg att använda.

Hitta inspirerande föreläsare hos oss

Se våra tips på bra föreläsare i hela landet nedan!

Utöver dessa finns mängder av talare för alla tänkbara områden - både svenska och internationella stjärnskott. På laraforlivet.se, sverigestalare.se och athenas.se hittar du samtliga talare. På Sveriges största talarförmedlingar kan du klicka dig in och läsa mer om varje enskild talare för att hitta rätt för dig, ditt intresse och ändamål.

01 Frida Monsén

Frida Monsén är ett bra tips på inspirerande föreläsare. Hon arbetar med verksamhetsutveckling och kvalitet kopplat till utbildning med en grund som lärare. Hon talar om hur digitalisering och skolan kan utvecklas ihop. Du får också kunskap, tips och råd om hur framtidens skola behöver utvecklas med hjälp av digitalisering. Frida Mondén har skrivit boken ”Digital kompetens i skolan och i klassrummet”, där hon förklarar vikten av att utveckla skolan i takt med digitaliseringen.

Pris: Kräver förfrågan.

Utgår från: Kräver förfrågan.

Läs Mer

02 Susanna Cederquist

Hon är utbildad lärare och föreläser om dyslexi, naturliga olikheter och att använda samt värdesätta olika kompetenser. Hon talar också om hur dyslexi kan göra en inverkan på musikens område och vilka fördelar det finns med att bli diagnostiserad med dyslexi.

Pris: 5 000 – 15 000 kronor.

Utgår från: Stockholm.

Läs Mer

03 Camilla Askebäck Diaz

Hon blev utsedd till ”Sveriges bästa lärare” av Sydsvenska Industri- och Handelskammaren 2016 och föreläser om möjligheterna med dagens teknologi och om användbara webbverktyg för att kunna öka effektiviteten. På hennes föreläsningar får du verktyg som kan boosta din pedagogik så lektionerna blir roligare, mer interaktiva och mer lärorika.

Pris: Kräver förfrågan.

Utgår från: Kräver förfrågan.

Läs Mer

04 Aline Groh

Talar om funktionsvariationer, delaktighet i skolan/arbetslivet/politik/fritid och bemötande av människor med funktionsvariation och inkludering. Aline Groh erbjuder också unika upplägg som innebär ett uppföljningsmöte några veckor efter föreläsningen.

Pris: 5 000 – 15 000.

Utgår från: Östergötland.

Läs Mer

05 Adam Palmquist

Adam Palmquist är spelifieringsexpert och inspirerar både lärare och företagsledare till att prova på spelifiering i praktiken som ökar motivation, engagemang, självreflektion och självdisciplin. (Spelifiering innebär att man tar komponenter från olika datorspel och stoppar in dem i icke-spelrelaterad kontext: exempelvis ett klassrum.) Adam Palmquist har jobbat som lärare, spelutvecklare och skolutvecklare. Han har skrivit boken ”Det spelifierade klassrummet” och utbildar lärare i att själva kunna spelifiera sin undervisning.

Pris: Kräver förfrågan.

Utgår från: Kräver förfrågan.

Läs Mer

06 Micke Gunnarsson

Micke Gunnarsson är ett bra tips på föreläsare, då han anses vara Sveriges mest efterfrågade föreläsare som har jobbat med barn och ungdomar i alla åldrar. Han genomför över 150 föreläsningar varje år och har startat flera framgångsrika företag. Han föreläser om hur man vinner förtroende hos sin tonåring, hur farlig digitaliseringen är och hur man undviker att gå in i väggen.

Pris: Kräver förfrågan.

Utgår från: Kräver förfrågan.

Läs Mer

07 Berit Nordström

På Berit Nordströms föreläsningar får vi ta del av hur betydelsefull forskning om barns lärande och motivation är. Hon har mångårig forskningserfarenhet inom utvecklingspsykologi och tar upp ämnen som digital kompetens i förskolan, föräldrasamtal och anknytningens betydelse i förskolan.

Pris: 10 000 – 25 000.

Utgår från: Hela Sverige.

Läs Mer

08 Lou Rossling

Lou Rossling ett tips på bra föreläsare, då hon anses vara Sveriges mest älskade föreläsare som har en unik förmåga att beröra. Hon är i grunden pedagog och har många års erfarenhet från skola på flera olika nivåer. Hon föreläser på skolor, företag och olika organisationer. Lou Rossling visar vägen till hur du blir en bättre medmänniska och ledare samt tar upp hur avgörande händelser i barndomen kan påverka ens liv.

Pris: Kräver förfrågan.

Utgår från: Kräver förfrågan.

Läs Mer

09 Susanne Norman

Talar om att förändra ett beteende och hur man skapar god relation med tydligt ledarskap. På hennes föreläsningar ger hon praktiska verktyg som kan tillämpas i skolan i arbetet med beteendeproblematik. Hon ger också verktyg för hur man kan stötta barn med beteendeproblematik att fungera bättre i skolan.

Pris: 10 000 – 35 000.

Utgår från: Stockholm.

Läs Mer

10 Christel Ingvarsson

Chrisel Ingvarsson är specialpedagog inom grundskolan och utbildad förskollärare. Hon föreläser om verktyg för en bättre kommunikation, det värdefulla lyssnandet och hur man bygger upp barn och ungdomars empatiska förmåga. Christel Ingvarssons föreläsningar har gett tusentals föräldrar och andra vuxna verktyg till hur de kan skapa en trygg och utvecklande miljö för barn.

Pris: 10 000 – 25 000.

Utgår från: Halland.

Läs Mer