Pedagogstockholmblogg.se

Socionom - ett jobb för dig?

Socionom kan man jobba som när man har utfört socionomprogrammet på universitet eller högskola. Att jobba som socionom innebär att man arbetar inom det sociala området, det innebär att man arbetar med olika typer människor. Oftast är dessa människor i svåra situationer i livet och behöver extra hjälp och stöttning.

Vad gör en socionom?

Socionomjobb är ett viktigt och betydelsefullt yrke. Man hjälper människor att åstadkomma förändringar i livet. För att klara av detta yrke krävs det att man har stor kunskap och förståelse i hur samhället och hur människan fungerar.

Som socionom bör man vara intresserad av människor och vara intresserad av att höra deras historia för att sedan kunna finnas där som stöttning och agera förebild. Man hjälper personer som hamnat snett i livet. Det kan vara allt från barn, tonåringar och vuxna - både män och kvinnor.

Att jobba som socionom

För att klara av ett socionomjobb krävs det att man är lyhörd, empatisk och att man har viljan till att hjälpa människor som vill förändra sitt liv. En sak som är viktig för en socionom att komma ihåg är att man måste kunna släppa sitt jobb när man är hemma. Går man och ältar saker som hänt under dagen kan det bli för känslosamt och då gå ut över familjemedlemmar. Det kan vara ett påfrestande jobb då man dagligen träffar personer i utsatta positioner.

Lediga socionomjobb

Socionom är ett viktigt yrke, det finns många socionomjobb att söka för den som är intresserad. Nedan listar vi var du kan hitta lediga jobb för socionomer.

Utbildning socionom

För att kunna jobba som socionom krävs det att man går socionomprogrammet. Man studerar cirka 3,5 år för att få en kandidatexamen. En socionomutbildning kan man läsa på olika skolor i Sverige. På Studentum.se kan man hitta de olika socionomutbildningar som finns runt om i Sverige.

Olika jobb som socionom

När man sedan är klar med sin utbildning finns det olika vägar att gå för en socionom. Nedan listar vi några av de vanligaste.

Socialsekreterare

En socialsekreterare arbetar inom socialtjänsten. Där kan arbetsuppgifter vara att arbeta med olika socialbidragsutredningar, olika familjeärenden, missbrukare eller barn och ungdomar som är utsatta.

Fältassistent

En fältassistent arbetar med uppsökande och förebyggande verksamheter som är riktade mot utsatta samhällsgrupper. Det kan exempelvis vara barn och ungdomar eller missbrukare.

Behandlingsassistent

Jobbar man som behandlingsassistent hjälper man vanligtvis ungdomar eller vuxna som bor på olika behandlingshem.

Kurator

Med en socionomutbildning kan man arbeta som en kurator inom kriminalvården, sjukvården eller i skolväsendet. Ens arbetsuppgifter är att ge stöd, råd och hjälpa de människor som är i svåra situationer.

Det finns många mer jobb för en socionom att välja mellan. På Mittyrke.se kan man läsa mer om de olika rollerna och vad de innefattar. Enligt en artikel på Socionomkarriar.se är socionom ett uppskattat yrke. De har utfört en undersökning där de frågat socionomer runt om i landet ”vad som är bäst med att jobba som socionom?” här är svaren:

  1. Möten med människor.
  2. Göra skillnad i människor liv.
  3. Följa klienter i en positiv förändringsprocess.
  4. Varierande och meningsfullt arbete.
  5. Bred utbildning som ger många möjligheter.