Pedagogstockholmblogg.se

Att jobba som lärare

Lärare är ett viktigt och eftertraktat yrke, det finns många lediga jobb för lärare idag. Många skolar runt om i Sverige behöver duktiga och seriösa lärare.

Bli lärare

För att jobba som lärare krävs det en utbildning, vilja samt att man är intresserad av människor då lärare ständigt arbetar med personer och deras utveckling. Det finns olika val för dig som vill studera till eller jobba som lärare, på Studera.nu hittar du nödvändig information. Detta är en bra utbildning att ge sig in på då det finns många lediga jobb för lärare då skolor i landet är ute efter kunniga och seriösa lärare.

Lärarjobb

När man jobbar som lärare undervisar man i en rad olika ämnen som både är praktiska och teoretiska. Ett lärarjobb är oftast på olika nivåer. Det finns fyra lärarexamina, dessa är förskollärare, grundskollärare, ämneslärare och yrkeslärare.


För att få jobba som lärare finns det vissa krav som måste uppfyllas

  • För att kunna bedriva undervisningar och jobba som lärare behöver man sätta betyg vilket kräver att man är legitimerad lärare. Det vanligaste är att du får behörighet genom din examen.
  • Ett annat viktigt krav för att kunna arbeta i skola eller förskola är att man har ett rent belastningsregister. Det krävs att man visar upp detta innan man kan börja jobba!
  • För ytterligare information om behörighet och krav för att kunna jobba som lärare besök Skolverket.se.

Lediga jobb – lärare

Läraryrket är ett av de viktigaste yrken vi har idag. För att barn och ungdomar ska klara av skolan behövs det lärare som vill undervisa, motivera och utveckla andra. Att jobba som lärare är både roligt och utvecklande. Du som lärare har stor frihet att lägga upp undervisningen som du själv önskar fast inom ramen för läro- och kursplanen.

Väljer du att studera till lärare har du väldigt stor chans till jobb direkt efter examen. Det finns idag fler jobb än utbildade. På Ledigalararjobb.se finns hittar du lediga jobb för lärare i hela Sverige.

Vad gör en lärare?

En lärares arbetsuppgifter varierar en del beroende vilken årsklass du har samt vad din roll är. Förutom att ha lektioner består arbetet av:

  • Förberedelse av lektioner
  • Rättning av prov och uppsatser
  • Dokumentation av studieresultat
  • Betygsättning

Vissa som jobbar som lärare blir även klassföreståndare eller mentorer vilket innebär mer ansvar genom handledning av elever, utvecklingssamtal och föräldrakontakter.

Läraryrket kan öppna möjligheter till andra karriärval, det finns många möjligheter att göra karriär på arbetsmarknaden med en lärarutbildning som grund. Ett lärarjobb ger vissa kunskaper som är värdefulla i olika yrken.

Lön för lärare

Många undrar givetvis vad en lärare med utbildning tjänar, här är medianlön för olika lärarkategorier i december 2018.

Grundskola tidigare år

25 år – 29 500 kr/mån

35 år – 32 800 kr/mån

45 år – 35 300 kr/mån

Grundskola senare år

25 år – 30 000 kr/mån

35 år – 34 400 kr/mån

45 år – 37 000 kr/mån

Gymnasielärare/yrkeslärare

25 år – 31 000 kr/mån

35 år – 35 000 kr/mån

45 år – 37 500 kr/mån

Speciallärare & specialpedagoger

25 år – 32 000 kr/mån

35 år – 37 100 kr/mån

45 år – 39 000 kr/mån