Hur många procent innebär till övervägande del för ett betyg?

Skolverkets svar om betygsättning enligt Lgr11 (och Gy11) för betygen B och D: ”Det finns inget absolut procenttal utan läraren måste göra individuella bedömningar. En elev ska få betyget D om eleven uppfyller kraven för E och dessutom till övervägande delen kraven för C. På motsvarande sätt skabetyget B ges då eleven uppfyller kraven för C och dessutom till övervägande delen kraven för A. Eftersom kunskapskraven anger kvaliteter på kunskaper som ska vara uppfyllda för olika betygssteg kan ”till övervägande del” inte bara bygga på en kvantitativ bedömning. Det krävs att läraren gör en analys av de delar som elevens kunskaper motsvarar. Vid betygssättningen ska det med andra ord vägas in dels hur stor del av kunskapskravet, dels med vilken kvalitet elevens kunskaper motsvarar betygssteget.”

Mer info om betygsättning utifrån Lgr11 och Gy11 finns på länken ovan och kommer i de Allmänna råd om kursplaner och kunskapskrav som kommer i augusti.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

FEL: tillägget si-captcha.php säger att stöd för GD-bilder inte kan hittas i PHP!

Kontakta din webbvärd och fråga varför stöd för GD inte är aktiverat för PHP.

FEL: tillägget si-captcha.php säger att funktionen imagepng inte kan hittas i PHP.

Kontakta din webbvärd och fråga varför funktionen imagepng inte är aktiverad för PHP.

<p>Vill du veta när din kommentar har fått ett svar, eller prenumerera på inläggets kommentarer via e-post? Du kan även <a href='http://pedagogstockholmblogg.se/larandebedomning/comment-subscriptions/?srp=1982&srk=&sra=s'>prenumerera</a> utan att lämna en kommentar.</p>